این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
Home > هزینه ثبت نام
.: هزینه ثبت نام

 

 

 

عنوان

هزینه (تومان)

دانشجویان

مقاله اول

100،000

مقاله دوم و بیشتر

40،000

هیات علمی و  اساتید دانشگاهی

مقاله اول

130،000

مقاله دوم و بیشتر

60،000

ثبت‌نام کنندگان آزاد

 

150،000